PRODUKCJA

Firma K i N technologie działa na rynku od 2006 roku i zrzesza ludzi, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w konstrukcji, technologii i przygotowaniu powierzchni powłok wyrobów metalowych. Podstawą działalności są wyroby z metalu, które powstają według indywidualnych potrzeb naszych klientów. Zdobyte doświadczenie w dziedzinie dekoracji, oparte na kilkunastoletniej praktyce, pozwala zapewnić niepowtarzalny wygląd naszych wyrobów. Łącząc konstrukcyjnie różnego rodzaju materiały jak szkło, ceramika, drewno, tworzywa sztuczne, mamy możliwość dekoracji ich na bazie farb proszkowych metodą sublimacji oraz hydrografii. W efekcie daje to nam nieograniczone możliwości dekoracyjne.

Podejmujemy się projektów zarówno prostych, jak i bardziej skomplikowanych, wdrażając do każdego nowatorskie rozwiązania i pomysły. Posiadamy dział techniczny, który zajmuje się rozwojem, projektowaniem 3D oraz przygotowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej. Dzięki naszej firmie Państwa wyroby uzyskają niepowtarzalną estetykę i nowoczesny design.

Proces produkcji

PROJEKTOWANIE

Nasze projekty oparte są na programach CAD Autodesk Product Design Suite Premium 2014.
Dzięki zaawansowanym możliwościom w/w aplikacji możemy Państwu zaoferować:

 • projektowanie 2D,
 • modelowanie 3D,
 • wizualizacje 3D,
 • animacje 3D.
 • sporządzenie dokumentacji technicznej,
 • sprawdzenie przyszłego wyrobu pod względem wytrzymałościowym.

   

Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI

Polityka Firmy INFOTECH Jarosław KIN w Wygodzie sprowadza się do prowadzenia przedsiębiorstwa w taki sposób, aby oferowane wyroby/usługi dostarczane były zgodnie z ustalonymi wymaganiami dotyczącymi jakości, niezawodności i zgodnie z wymaganiami krajowych oraz międzynarodowych przepisów a także prowadzenia tego zadania w sposób ciągły, przyjazny dla klientów, otoczenia, środowiska pracy i z poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

Dla utrzymania i zwiększania satysfakcji Klientów i innych stron zainteresowanych przedsiębiorstwo przyjmuje następujące cele jakościowe:

 • oferowane i dostarczane mogą być tylko takie wyroby/usługi, które będą zasługiwały na uznanie klientów poprzez efektywne spełnianie ich potrzeb i oczekiwań z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów;
 • wysoki poziom jakości wyrobów/usług, kompleksowa oferta wyrobów/usług i kultura obsługi klientów są decydujące dla utrzymania konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa jako niezawodnego dostawcy dobrych jakościowo wyrobów/usług.

Nasze cele jakościowe osiągamy poprzez:

 • stosowanie, rozwijanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o normy ISO serii 9000:2008 i integrowanie systemu wg norm zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • nawiązywanie i doskonalenie współpracy z dostawcami i odbiorcami materiałów/wyrobów/usług,
 • systematyczne motywowanie i rozwijanie kwalifikacji i doświadczenia personelu,
 • komunikowanie i uświadamianie polityki i celów szczegółowych na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji,
 • planowanie środków i działań tak, aby zapewnić nadzorowane warunki odbioru, transportu oraz przechowywania i zapobiegać jakimkolwiek niedoskonałościom,
 • identyfikowanie, planowanie i zarządzanie procesami i ich powiązaniami oraz systematyczną ocenę skuteczności i efektywności procesów włącznie z procesami ciągłego doskonalenia.

Odpowiedzialność za jakość jest rozłożona na każdego pracownika poprzez celowy podział zadań i uprawnień.

Szczegółowe cele dotyczące jakości są rozwijane dla wszystkich funkcji i szczebli zarządzania i w szczególności obejmują cele dotyczące procesów dystrybucji i cele ciągłego doskonalenia, a w ich ustalanie i wdrożenie włączony jest cały personel przedsiębiorstwa.

Właściciel / Dyrektor Firmy jest odpowiedzialny za ustanowienie i kontynuowanie polityki jakości oraz przyjmuje zobowiązanie do tworzenia warunków i wewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów. To zobowiązanie obejmuje również zapewnienie środków dla realizacji polityki, w tym ustanowienie, rozwój i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i procesów nim objętych.

proces wytwarzania

PIASKOWANIE

Dla naszych klientów używamy różnego rodzaju ścierniwa w zależności od wymagań stawianych konstrukcjom oraz od materiału z którego wykonany jest element oczyszczany.

Dysponujemy dużą komorą:

Wysokość: 3,6 m
Szerokość: 3,5 m
Długość: 6,9 m

dzięki czemu możemy piaskować elementy wielkogabarytowe.

MALOWANIE PROSZKOWE

Aby sprostać wymaganiom naszych klientów, ze względy na estetykę i trwałość, wyroby pokrywane są farbami proszkowymi.

Stosowane farby posiadają, zgodnie z normami klasy powłok, od głębokiego matu do wysokiego połysku. Standardowe grubości od 60 mikrometrów do 120 mikrometrów dla powłok jednowarstwowych.

Powłoki epoksydowe – dla zabezpieczeń chemicznych i wyrobów użytkowych gospodarstwa domowego
Powłoki poliestrowo-epoksydowe – dla wyrobów do użytku wewnętrznego
Powłoki poliestrowe i poliuretanowe – dla wyrobów do użytku zewnętrznego
Powłoki polietylenowe – dla wyrobów o specjalistycznym przeznaczeniu

Firma INFOTECH dysponuje unikalnymi technologiami, które są oparte na wysoce biodegradalnych płynach, które wspomagają procesy obróbki mechanicznej metali podczas skrawania, szlifowania, gwintowania, cięcia itp. Eliminują one skutecznie zatłuszczenia i zabrudzenia z detali obrabianych i maszyn jednocześnie je chłodząc, co wpływa na wydłużenie ich żywotności. W efekcie pozwala to na obniżenie kosztów związanych z dalszą obróbką, jak też przygotowaniem powierzchni dla powłok malarskich odchodząc od wysokich stężeń środków chemicznych i temperatur cieczy odtłuszczających.

CIĘCIE LASEROWE

Technologia stosowana na całym świecie w celu efektywnego cięcia rożnego rodzaju materiałów metalowych i niemetalowych. Cechą cięcia laserowego jest punktowe wprowadzenie energii i wysokoenergetyczny strumień tnący. Daje to możliwość szybkiego wycinania dowolnych kształtów z dużą dokładnością przy maksymalnym wykorzystaniu materiału (poprzez optymalizację rozmieszczenia detali na arkuszu).
Wykorzystując technologię cięcia laserowego możemy uzyskać 100% powtarzalności ciętych detali.Wiązka promienia laserowego jest przede wszystkim spójna w przestrzeni oraz w czasie. Ta cecha oraz skupienie niemałej ilości energii na niewielkim obszarze wyróżnia zdecydowanie cięcie laserowe spośród innych metod obróbki na zróżnicowanych materiałach. Jest to metoda nowoczesna, skuteczna i sprawna. Omawiany rodzaj cięcia zapewnia wysoką jakość produktu końcowego. Otrzymane krawędzie są równe i optymalnie czyste. Metoda pozwala również na tworzenie elementów ozdobnych.
Na co jeszcze pozwala nam proces cięcia laserowego – Laser prowadzony jest w układach automatycznych z wykorzystaniem sterowania numerycznego, zatem pojawia się możliwość wycinania dowolnych kształtów przy optymalnym wykorzystaniu surowca.

GIĘCIE CNC

Posiadamy prasę krawędziową Durma 100T ADS 30100 o parametrach:

nacisk 320 T,
długość gięcia 3050 mm,
moc 11 kW,
ciężar 9400 kg.

SPAWANIE

Oferujemy Państwu spawanie metodami TIG MIG/MAG.

Oferujemy:

Spawanie stali konstrukcyjnej, nierdzewnej oraz aluminium
Spawanie manualne oraz półautomatyczne
Polerowanie i szlifowanie
Spawanie elementów produkcji jednostkowej, seryjnej oraz masowej

Close Menu